\

Dekoracje, kolorowanki, laurki

Górnictwo to bardzo ważna dla Polski gałąź przemysłowa. Sama profesja również cieszy się sporym uznaniem. Dowodem czego są chociażby liczne wyrazy pamięci o górnikach. To właśnie im poświęcone jest święto określane jako Barbórka. W jej obchodach biorą udział nie tylko sami górnicy. Włączają się w nie także najmłodsi przedstawiciele naszego społeczeństwa.

Z okazji Dnia Górnika wiele instytucji takich jak: szkoły, przedszkola czy świetlice dla dzieci i młodzieży przygotowuje liczne akademie i prezentacje. W trakcie ich trwania dzieci wykonują piosenki i wierszyki o górnikach i dla górników. Wtedy także maluchy przebierają się same za górników bądź też posługują się rekwizytami związanymi z wykonywaniem tego zawodu. Inscenizacje dziecięce na Dzień Górnika mają podwójny wymiar. Z jednej strony jest to swoisty wyraz wdzięczności tym ciężko pracującym ludziom za wkład ich pracy oraz poświęcenie. To dzięki nim możemy na przykład oglądać codziennie telewizję czy korzystać z wielu innych urządzeń i przedmiotów zasilanych energią elektryczną. Z drugiej zaś strony takie dziecięce przedstawienia o tej profesji, przygotowywane dla górników lub z myślą o nich, to swoista lekcja historii dla najmłodszych. Dzieci bardzo często proszone są bowiem o przygotowanie specjalnych dekoracji na tą wyjątkową okoliczność. Najczęściej przedstawiają one symbole związane z fachem górniczym czyli czapki z pióropuszami i dwoma skrzyżowanymi młotami po środku, węgiel czy godło górnicze. Dzieciaki wykonują je zazwyczaj z tektury malowanej ręcznie lub obklejanej bibułą. W ramach tych ‘górniczych przygotowań’ maluchy często otrzymują też do samodzielnego pomalowania tematyczne kolorowanki. Przedstawiają one najczęściej narzędzia do pracy górnika, wnętrza kopalni lub postacie górników w trakcie pracy a także bardzo istotną dla nich osobę – św. Barbarę ich patronkę. W przypadku gdy na taką inscenizację zostaną zaproszeni sami górnicy lub też istnieje możliwość doręczenia im za pośrednictwem kogoś dorosłego specjalnych podziękowań, dzieci wykonują również okazjonalne laurki. Najczęściej są to kolorowe rysunki, zdobione dodatkowo napisami lub życzeniami. Kiedy indziej dzieci wykonują wyklejanki z małych różnokolorowych kuleczek bibułowych. Umieszczają je na kartkach papieru, na których widnieją już określone wzory do wyklejenia – najczęściej jest to godło górnicze lub czapka górnika z pióropuszem. Zanim wszystkie te dziecięce prace, zostaną wykonane przez najmłodszych – wychowawczyni omawia krótko co oznaczają poszczególne ich elementy. Poza tym przybliża im sam charakter pracy górnika i zaznacza jego ważność.