\

Obchody Dnia Górnika i Naftowca 2017

Nowoczesne metropolie niemal całkowicie uzależnione są od energii elektrycznej. Jej nagły brak oznaczałby zupełne zatrzymanie: produkcji, sprzedaży a nawet ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Bez zasilania prądem nie działałyby: światło, komputery, klimatyzacja a o ogrzaniu domów w czasie zimy nie byłoby nawet mowy. Najbiedniejsze kraje pozyskują energię z drewna oraz odchodów zwierzęcych. Państwa wysoko rozwinięte – w tym także i Polska – wykorzystują w tym samym celu głównie: gaz ziemny (stanowi on 20% wytwarzanej na świecie energii), ropę naftową (stanowi ona 40% energii wytwarzanej na świecie) i węgiel (czyli 35% wytwarzanej na świecie energii).
Pozyskiwaniem tych jakże cennych źródeł energii zajmują się: górnicy, naftowcy i gazownicy. Praca jaką wykonują, zalicza się do najbardziej niebezpiecznych i ciężkich zawodów na świecie. Z tego też względu zasługują oni na wyjątkowe traktowanie. Dowodem czego są bardzo huczne obchody ważnego dla nich święta określanego jako Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika. Popularnie określa się go jako Barbórka. Obchodzony jest tradycyjnie od wielu wieków 4 grudnia co roku. Wtedy też swoje imieniny obchodzi patronka górnicza – Barbara (stąd też popularna nazwa tego Święta).
W trakcie obchodów tego wyjątkowego Dnia, odbywają się liczne uroczystości. Wówczas górnicy zakładają stroje galowe, które różnią się znacznie od tych, noszonych na co dzień w pracy. Najbardziej zasłużeni pracownicy, otrzymują: wyróżnienia, podziękowania oraz odznaczenia, mające na celu podkreślenie wagi ich dokonań. W trakcie świętowania mają miejsce liczne zwyczaje barbórkowe. Zaliczają się do nich między innymi karczmy piwne oraz specjalne rajdy barbórkowe.
Znaczenie górnictwa jest na tyle istotne, iż z jego historią zapoznaje się już nawet małe dzieci. W przedszkolach organizowane są specjalne przedstawienia dla górników. Wtedy też nie brakuje takich dodatkowych atrakcji jak okazjonalne życzenia, które przybierają bardzo różną formę i treść. Sale przedszkolne, szkolne, świetlic dla dzieci zdobią wówczas bardzo ciekawe ozdoby symbolizujące zawód górnika. Wcześniej dzieci są zazwyczaj zapoznawane z historią górnictwa na terenie Polski zaś prowadzące zajęcia osoby, wyjaśniają im dlaczego ten zawód jest tak ważny. Dzieci dowiadują się także tego: jak wygląda codzienna praca górników, jakimi narzędziami się posługują i co to jest godło górnicze.